• فیلم تعویض قطعه اسپراکت
  • اسپراکت چیست؟
  • زمان مطالعه: 5 دقیقه

اسپراکت یکی از قطعات زیر بندی دستگاه‌های دارای چرخ زنجیری می‌باشد. زنجیر به وسیله موتوری به نام فاینال درایو با نیروی هیدرولیک به گردش درمی‌آید. قطعه‌ای که نیروی فاینال درایو را به زنجیر منتقل می‌کند اسپراکت است که دندانه‌های بزرگ آن با قرار گرفتن بین پین‌های زنجیر این حرکت را میسر می‌سازد.

 

 
 

 

اسپراکت‌ها در طول زمان به دلیل فشار بسیار زیادی که متحمل می‌شوند، فرسوده شده و بایستی تعویض گردنند. تعویض این قطعه به دلیل محصور بودن در زنجیر تحت بار بسیار سخت و زمانبر است. در بسیاری از موارد برای تعویض این قطعه زنجیر را باز می‌کنند و همزمان قطعات دیگر زیربندی را نیز بررسی می‌کنند. اما با روش فیلم بالا می‌توان در صورت امکان، اسپراکت بیل مکانیکی یا اسپراکت بولدوزر را بدون باز کردن زنجیر تعویض نمود. این کار باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه خواهد شد و همچنین نیاز به ابزار خاصی نیز ندارد.


در مجله اپال همراه ما باشید.