اپراتور بیل مکانیکی PC200 خط 6، اغلب با خطاهایی در سیستم الکترونیکی دستگاه بیل مکانیکی مواجه می‌شوند. اغلب این خطاها در مانیتور دستگاه با کدهای مشخصی نمایش داده می‌شوند. معنی هر یک از خطاها در کتابچه دستگاه نوشته شده است. اما همیشه این منوال شاپ‌های ماشین آلات در دسترس نیست. رفع این خطاها نیاز به تعمیرکاران ماهر بیل مکانیکی و ماشین آلات راهسازی دارد اما همیشه این تعمیرکاران در محل پروژه قرار ندارند که بتوان سریع سیستم را عیب یابی نمود. بنابراین بایستی حداقل آگاهی با کدهای خطا را داشت تا بتوان بهترین واکنش را نسبت به آن داشت و از حوادث احتمالی جلوگیری نمود.   کد خطاهای بیل مکانیکی PC200-6:   خطاهای کاربر (زمانیکه خطایی اتفاق بیفتد به صورت خودکار نمایش داده می‌شود.) E01: سیستم حالت خودکار در سیستم HYPER E02:  سیستم PC-EPC E03: سیستم ترمز دستی چرخنده E04+CALL: سیستم میانی جوی استیک در حالت HYPER E05: سیستم موتور GOVERNER E06+CALL:سیستم محرک شیر برقی EPC در حالت HYPER E09: سیستم HYPER-GX خاموش شد   خطاهای سرویس (نیاز به تغییر به عملکرد است) E101: سابقه خطا غیر عادی است. E102: اطلاعات ساعت غیر عادی است. E104: فیلتر هوا مسدود شروه است. E108: دمای آب بالای 108 درجه سانتی گراد است. E112: اتصال کوتاه در موتور برف پاکن جلو E113: اتصال کوتاه در موتور برف پاکن عقب E114: اتصال کوتاه در موتور آب پاش E202: اتصال کوتاه در سیستم شیربرقی LS E203: اتصال کوتاه در سیستم شیر برقی ترمز چرخشی پارک E205: اتصال کوتاه در دومین شیربرقی دریچه سرریز E206: اتصال کوتاه در شیربرقی سیستم سرعت پیمایی