آپارتمان‌ها و برج‌ها نیز روزی دیگر کارایی خود را از دست می‌دهند و بایستی تخریب شوند. در اینجا دیگر نمی‌شود از گروه‌های کارگری خواست تا با پتک ساختمان را تخریب کنند. زیرا نه این کار اصولی است و شاید چنیدین هفته به طول بیانجامد. به همین دلیل روش‌های نوین و تخصصی تخریب ساختمان‌‌ها تکامل یافتند. در این روش‌ها عمدتا با بهره‌گیری از ماشین آلات راهسازی و معدنی و با ناپایدار سازی ساختمان و به خصوص ستون‌ها، سعی می‌شود تا سازه‌ی ساختمان در آستانه ریزش قرار گیرد ولی تخریب نشود. سپس با وارد کردن صدمه‌ای جدی به یکی از اجزای سازه، تخریب آن در جهت مورد نظر انجام گیرد. این کار به دلیل سهولت در خاکبردای نخاله‌های ساختمانی، عدم ریزش ساختمان بر روی سازه‌های دیگر و از همه مهمتر، ایمنی تخریب می‌باشد.

 

 

اما تخریب با بیل مکانیکی همیشه امنیت کافی را ندارد. گاها به دلیل تخریب‌های سازه‌های بزرگ به دست افراد غیر متخصص، ریزش آوار ساختمان بر روی بیل مکانیکی انجام می‌گیرد. در این موارد صدمات جانی به اپراتور بیل مکانیکی و خسارت به بیل مکانیکی وارد می‌گردد که مستلزم تعمیرات اساسی ماشین آلات و تهیه قطعات یدکی بسیاری برای آن می‌باشد.