• فیلم تعویض زنجیر بیل مکانیکی
  • مدت مطالعه 3 دقیقه

بیل مکانیکی، بولدوزرها و برخی دیگر از ماشین آلات راهسازی و معدنی، به جای استفاده از چرخ لاستیکی، از زنجیرهایی خاص استفاده می‌کنند که فواید بسیار زیادی دارد و البته معایبی. مهمترین فواید این زنجیرها را می‌توان استحکام بیشتر بر روی زمین دانست.

در نظر داشته باشید که اگر بیل مکانیکی بر روی چرخ لاستیکی قرار بگیرد برای اینکه بتواند تعادل خود را در هنگام حفاری حفظ کند، بایستی مانند بیل بکهو از جک‌های تعادل استفاده کند که در زمان عملیات آن بسیار تاثیر گذار است. فایده دیگر استفاده از چرخ زنجیری حرکت بر روی سطوح ناهموار شیب‌های بسیار تند است. به این ترتیب که به اتکای سطح مقطع چند برابری نسبت به چرخ لاستیکی، می‌تواند تعادل خود را حفظ کند.

 دلیل دیگر برای استفاده از چرخ زنجیری اصطحکاک بسیار بیشتر آن با زمین است. این اصطکاک با نصب تیغه‌های بر روی زنجیر افزون نیز می‌شود. این مورد برای بولدوزرها بسیار حائز اهمیت است زیرا برای فشار آوردن بر جسمی نیاز به نیروی اتکای بسیار زیادی دارد.

 

فیلم تعویض زنجیر بیل مکانیکی

 

 
 
 

گام اول

مطمئن شوید که زنجیر از زمین فاصله دارد. سپس گریس خور را با استفاده از آچار باز کنید.

گام دوم

برای شل شدن زنجیر، به قسمت جلویی چرخ، نیروی رو به پایین وارد کنید.

گام سوم

به صورت دستی زنجیر را از ایدلر (چرخ) خارج کنید.

گام چهارم

اجزای زیربندی را قبل از نصب زنجیر جدید تمیز کنید.

گام پنجم

زنجیر را از قسمت دنده اسپراکت نصب کنید.

گام ششم

با دیلم برای قرار دادن زنجیر روی ایدلر استفاده کنید.

گام هفتم

وقتی زنجیر در جای خود قرار گرفت، ناحیه گریس خور را قبل از وارد کردن و محکم کردن، تمیز کنید.

گام هشتم

با پمپ گریس تفنگی، گریس را پمپ کنید، تا زمانیکه به درستی تحت فشار و زیر زیربندی قرار بگیرد.